|

Vacature niet meer actief

Directeur Montessori College (extern: nieuwe schooljaar)

MONTESSORI COLLEGE ARNHEM
Het Montessori College Arnhem is een kleinschalige school met ongeveer 750 leerlingen en 75 medewerkers, vlakbij het centraal station van Arnhem en hoort bij de onderwijsorganisatie Quadraam. De school is goed bereikbaar met OV, fiets en auto. Het is een reguliere middelbare school voor tweefasen-vwo, havo en mavo. Wel met een andere aanpak en kijk op leren. Persoonlijk leiderschap voor medewerkers en leerlingen staat centraal: leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun werk. Het Montessori College begeleidt hen daarin en geeft zo samen met de leerlingen invulling aan ‘vrijheid in gebondenheid’. Het onderwijs is gebaseerd op de ideeën van Maria Montessori en Kees Boeke.


Over Quadraam
Quadraam is een Gelderse onderwijsorganisatie voor het voortgezet onderwijs en biedt met ruim 1.600 medewerkers aan ruim 12.500 leerlingen op 14 middelbare scholen onderwijs in Arnhem, De Liemers en Overbetuwe. Elke school van Quadraam heeft een eigen kleur en profiel. Van alfa tot bèta. Van (top)sport, kunst, cultuur en dans tot wetenschap, techniek, business, internationaal en tweetalig onderwijs. Van de Internationale Schakelklas en het Montessorionderwijs tot een TechnaORGAsium en onderwijs voor hoogbegaafde kinderen (OPUS).

Quadraam stelt zichzelf de maatschappelijke opdracht om bij te dragen aan de optimale ontwikkeling van de leerlingen tot zelfbewuste, zelfredzame, ondernemende en maatschappelijk betrokken jongeren die een duurzame bijdrage leveren aan de samenleving. Nu en in de toekomst. Quadraam heeft hiervoor drie richtinggevende kernwaarden voor leerlingen en medewerkers vastgesteld:

 • Eerst begrijpen, dan begrepen willen worden
 • Mijn kennis is jouw kennis
 • Ruim baan voor talent
Functie: DIRECTEUR MONTESSORI COLLEGE (VO)

De kleinschaligheid van de school is krachtig, maar maakt de organisatie ook kwetsbaar als het gaat om innovatief en eigentijds onderwijs waarbij leerling en maatschappij steeds meer vragen. Je geeft (samen met 3 afdelingsleiders) integraal sturing, begeleidt, creëert professionele ruimte en zorgt voor realisatie. Er wordt een heldere visie die uitgaat van de ideeën van Montessori op onderwijs verwacht, focus op en de verdieping van het gekozen beleid. Je moet zorgen dat het primaire proces de ruimte krijgt om te ontwikkelen en je buiten de school de juiste samenwerkingen en verbindingen aangaat. Je verstevigt en draagt de visie van de school uit, binnen Quadraam en daarbuiten.

Extern liggen er onder andere de volgende opdrachten/uitdagingen:

 • Aansluiten bij de maatschappelijke opgaven die onderwijs heeft/krijgt.
 • Zichtbaar blijven, in aansluiting bij de landelijke (Montessori) onderwijsontwikkelingen.
 • Duidelijke profilering en uitdragen identiteit van de school.
 • Contact onderhouden met ouders, leerlingen, onderwijsinspectie, gemeente, wijkplatform, jeugdzorg of andere organisaties die relevant zijn voor de profielen van de school.

Intern speelt onder andere het volgende een rol:

 • Samenzijn, betrokkenheid, continuïteit en verbinding binnen het team vergroten.
 • Gezonde bedrijfsvoering, faciliterend aan onderwijs (basis op orde).
 • Aantrekkelijke werkgever blijven.
 • Werken vanuit een visie die leidt tot eenduidig handelen en versterking van de identiteit, die aansluit bij de strategische agenda en besturingsfilosofie van Quadraam.
 • Persoonlijk leiderschap van alle betrokkenen binnen de organisatie verder ontwikkelen, ruimte en sturing geven hieraan.
 • Draagvlak voor nieuwe ideeën, strategieën en denkrichtingen binnen de eigen school en de scholen van Quadraam.
 • Zorgen voor realisatie en borgen van plannen en ontwikkelingen.
 • Adviseren aan het CvB.
Empathisch Strategisch Communicatief Toegankelijk Energiek Doelgericht Betrokken Inspirerend Besluitvaardig
PROFIEL | STUREND OP WAARDEN EN PERSOONLIJK LEIDERSCHAP


Sturend op waarden

Je maakt de verbinding door te werken vanuit waarden. Daarbij staan jouw eigen waarden, de kernwaarden van Quadraam en het gedachtegoed van het Montessorionderwijs centraal. Je zorgt dat met elkaar de visie en de strategie duidelijk worden en weet deze met passie en energie over te brengen. Je brengt scherpte door duidelijk te communiceren welke stappen er moeten worden genomen en legt uit waarom, zichtbaar naar je gehele omgeving, zodat draagvlak ontstaat. Daarbij pak je graag het podium en wil je ook extern uitdragen waar jouw organisatie voor staat.

Je geeft kop en staart aan zaken, hebt oog voor het proces en het tempo waardoor het voor de mensen die het moeten doen ook haalbaar wordt. Om vervolgens, door ruimte te geven, krachten naar boven te halen, samen te werken en te delen. Hierdoor ben je in staat jezelf en de organisatie een onderscheidend vermogen te geven.

Persoonlijk leiderschap

Je bent niet alleen zelf bevlogen maar ook op zoek naar de passie en drijfveren van anderen. Je ben oprecht geïnteresseerd in de ander, herkent de kwaliteiten en geeft ruimte om te groeien. In vertrouwen en vrijheid, binnen duidelijk gestelde kaders. Je stimuleert anderen om verantwoordelijkheid te dragen voor het gemeenschappelijk belang en persoonsoverstijgend te werken. Wat het Montessorionderwijs, jouw team en de leerling nodig hebben, wil je in jouw vezels hebben en dit doorvertalen naar een helder beeld voor de lange termijn. Daarbij neem je regie en durf je duidelijke keuzes te maken, ook voor het dagelijks handelen. Je ben koersvast en houdt mensen aan hun afspraken maar bent ook zelf goed aanspreekbaar. Daarin vervul je een voorbeeldrol.

Wat breng je mee?

We zijn op zoek naar een sterke en empathische persoonlijkheid die zich niet snel uit het veld laat slaan. Iemand die proactief en ondernemend is, zelf verantwoordelijkheid draagt maar ook anderen hierop durft aan te spreken. Je omarmt het Montessori gedachtegoed, kent dit en bent in staat dit snel verder eigen te maken. Daarnaast gedij je goed in een complex krachtenveld, bezit je bestuurlijke kwaliteiten en ben je een goede netwerker. Je hebt sterke leidinggevende ervaring in een (eind)verantwoordelijke functie en aantoonbaar teams naar een hoger plan gebracht. Je ziet kansen en weet deze te benutten, omdat je vanuit nieuwsgierigheid altijd weet wat er intern en extern speelt.


AANBOD | KANSEN CREËREN VOOR JONGEREN EN ONDERWIJS?

Dan hebben we een mooi aanbod voor je om in deze functie het verschil te maken. Quadraam biedt een dienstverband voor één jaar. Bevalt het van beide kanten goed? Dan wordt het contract na 1 jaar omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd. Quadraam volgt de CAO VO en deze functie is ingeschaald in 14.

Je hebt recht op een laptop en telefoon, een vergoeding van 5% ter compensatie voor overuren en reistijd, 8% vakantietoeslag, een vaste eindejaarsuitkering van 8,33 % en een aantrekkelijke pensioenregeling. Daarnaast zijn er nog extra’s in de vorm van een persoonlijk budget dat in te zetten is voor sporten, vrije dagen of inkopen bij bepaalde leveranciers.

Voor aanstaande collega’s bestaat de mogelijkheid om een ontwikkelassessment te doen en zijn er uitgebreide mogelijkheden om je te ontwikkelen via de huisacademie Quriuz. Wanneer je bij Montessori College begint, krijg je een training over het montessorionderwijs en word je begeleid door één van de docentcoaches. Zo zorgen zij voor een goede start!


PROCEDURE | ONTMOETEN EN DE DIALOOG

K+V voert de begeleiding van de werving- en selectieprocedure uit. K+V gaat voor duurzame matches en gelooft dat draagvlak en commitment over en weer daarbij essentieel is. De samenwerking met de school en de organisatie staat centraal. Daarom is de procedure gericht op brede ontmoetingen en ruimte voor een verdiepend gesprek.

Het wervingstraject bestaat uit een tweetal onderdelen, waarbij je verschillende mensen uit de organisatie leert kennen.

Speeddates op 15 juni:
We starten met korte ontmoetingen waarin je langs twee tafels kennismaakt met de diverse collega’s van de organisatie en zij vooral kennismaken met jouw persoonlijkheid.

Slow op 21 juni:
In de tweede ronde vinden gesprekken plaats waarin veel ruimte is voor meer aandacht en diepgang.

Na elke ronde maken we een keuze in kandidaten die verder gaan. Het streven is de procedure voor 1 juli af te ronden met zorgvuldigheid en veiligheid voor iedereen.


GEÏNTERESSEERD | STUUR JIJ GRAAG OP PERSOONLIJK LEIDERSCHAP EN WAARDEN?

Dan zien wij graag uiterlijk 7 juni jouw reactie tegemoet. Dat kan door je cv en motivatie te uploaden via de link : https://kv.nl/vacatures-en-opdrachten/directeur-montessori-college-gelderse-onderwijs-groep-quadraam/

Inhoudelijke vragen, opmerkingen en/of motivatie kun je bij je reactie vermelden. Deze vacature is in behandeling bij Martine van der Velpen (06-5060 3351). Natuurlijk is Martine bereikbaar voor nadere informatie.

Kandidaten die worden uitgenodigd wordt gevraagd online een persoonlijke profielmeting te maken. Een uitgebreid assessment behoort ook tot de mogelijkheden.

Job Alert

Op de hoogte blijven van vacatures in jouw vakgebied? Stel jouw persoonlijke JobAlert in.

Bekijk actieve vacatures

Waar kom je te werken?

Montessori College

Utrechtseweg 174
6812 AL Arnhem Netherlands 4

Utrechtseweg 174 6812 AL Arnhem Netherlands

Jouw collega's

'Samenwerken met heerlijk directe leerlingen!'

"De leerlingen op ’t Venster zijn eerlijk en heerlijk direct. Naast het bijbrengen van de vakinhoudelijke kennis krijg jij ook de verantwoordelijkheid om ze coachend een stapje verder te helpen in hun (school)carrière!” John van der Linde, docent wiskunde op Vmbo ‘t Venster

 

'Samenwerken met heerlijk directe leerlingen!'
'Hier kan ik leerlingen een gezonde leefstijl meegeven'

“Ik werk nu zo’n 18 jaar op het Maarten van Rossem. Ik wilde graag op een vmbo-school werken. Ik wil mijn leerlingen een gezonde leefstijl meegeven. Hen gezonde keuzes laten maken. Dát motiveert mij, iedere dag weer.” 

Diane Hommes, vakgroephoofd Zorg & Welzijn op het Maarten van Rossem 

'Hier kan ik leerlingen een gezonde leefstijl meegeven'

“Ik werk het allerliefste met pubers. Ook al zitten ze onderuitgezakt met een capuchon op hun hoofd tekeningetjes te maken in hun schrift, juíst dan letten ze ontzettend goed op. Dat moet je even doorgronden. Ze hebben echt wel interesse in de wereld om hen heen. Het leukste moment is als je een lampje ziet branden, daar kan ik echt van genieten.” Pieter Hermens, docent Duits en coach OPUS- Lorentz Lyceum

Ik werk het allerliefst met pubers!